Port Royal på Jamaica är en av få städer i världen vars ekonomi under storhetstiden helt och hållet var baserad på piratverksamhet med tillhörande handel. Under storhetstiden, andra halvan av 1600-talet, var det Storbritannien rikaste besittning i Nordamerika. 1692 tog dock allt slut. Staden drabbades av en jordbävning som innebar att stora delar av bebyggelsen hamnade på havets botten.

Staden grundades 1518 av spanjorerna som 1509 börjat kolonisera Jamaica.  Ligger längst ut på en sandrevel som utgör ett naturligt skydd för det som idag är staden Kingstons hamn, också kallat Cagway Bay efter spanska Caguay, en förvrängning av ett taino-ord. Sandreveln kallades Cagway men heter idag Palisadoes. Det spanska nmanet på Port Royal var Caguay.

Spanjorerna förslavade ursprungsbefolkningen, tainofolket, på ön och startade sockerplantager. 1655 invaderade britterna Jamaica och erövrade hela ön inklusive Port Royal. Under den spanska tiden var Spanish Town (Villa de la Vega,eller Santiago de la Vega var det spanska namnet) huvudstad men efter britternas erövring av ön 1655 fungerade Port Royal som huvudstad, Spanish Town blev återigen huvudstad efter jordbävningen 1692.

Efter britternas erövring av Caguay kallades staden först Cagway, men snart blev namnet Port Royal vilket orten heter än idag. Britterna hade problem med trupper för att försvar ön och Port Royal så de bjöd 1657 in en grupp pirater som gick under namnet Brethren of the Coast (Kustbröderna) för att bli Port Royals försvarare mot att de fick använda Port Royal som bas för sina piraträder mot spanska fartyg och städer kring Karibiska havet. Namnet buckanjärer (buccaneers, boucaniers) fick de från en grupp som levt på ön Hispaniola som boskapsjägare men körts bort av spanjorerna. Många av de ursprungliga kustbröderna var fransktalande protestanter men även brittiska protestanter och allteftersom också spansktalande personer, förrymda slavar (svarta och ursprungsbefolkning) kom med tiden att tillhöra piraternas led.

Med inbjudan att använda Port Royal som bas följde också att piraterna fick officiella kaparbrev och alltså blev piraterna beskyddade av den brittiska staten på samma sätt som Gathenhielm skyddades av den svenska staten. Förutom Port Royal var ön Tortuga i närheten av den stora ön Hispaniola centrum för kaparnas och piraternas verksamhet.

Port Royal blev centrum för en mycket lukrativ verksamhet. Handelsmännen på orten försåg spanska städer med varor samtidigt som de finansierade pirater och kapare som plundarde städerna och spanska fartyg. Plundringen av spanska fartyg gjorde att de spnska städerna fick brist på varor som då fick köpas av handelsmännen i Port Royal till höga priser. Det var som alla kan förstå en mycket lönsam maffiaverksamhet som Port Royals invånare ägande sig åt. Även nederländska och franska skepp plundrades. Med den brittiska statens godkännande.

Port Royal

Port Royal när det begav sig.

En av de mest kända kaparna var Henry Morgan (1635-88) under vars ledning den spanska staden Portobello plundrades år 1668. Det totala bytet var 75 000 pund, vilket var en enorm summa på den tiden. Exempelvis var den årliga sockerexporten från hela Jamaica  per år omkring 10 000 pund på denna tid. Varje man som deltog i plundringen kom tillbaks med 60 pund var att spendera, en summa som motsvarade två till tre årslöner för en anställd plantagearbetare. andra kända och rika pirater med bas i Port Royal var Roche Brasiliano, John Davis, Edward Mansvelt (också Mansfield), John Morris, Jackmann och Christopher Myngs. 1660 blev Henry Morgan dessutom biträdande guvernör på Jamaica med ansvar för Port Royal.

Port Royal

Port Royal blev snabbt den rikaste brittiska kolonistaden i Nordamerika. Omkring 6 500 (kanske så många som 10 000) personer bodde i staden från 1670-talet till jordbävningen 1692. Det var en tätbebyggd stad på en yta av bara 21 ha med 44 kända barer och restauranger, guldsmeder och mycket mer. Med tiden blev staden allt mer befäst och behovet av pirater som försvarare av staden försvann allteftersom.

Morgan blev adlad 1674 och var i praktiken guvernör på Jamaica från de sista åren på 1670-talet. Han ersattes som guvernör år 1681 av Thomas Lynch som 1683 också såg till att Morgan suspenderades från det råd som styrde Jamaica och som under hela pirattiden agerade mycket självständigt och ibland direkt emot den brittiske kungen beslut. Rådet verkade med Port Royal som bas.

1687 förbjöd Jamaica piratverksamhet och 1688 uteslöts Morgan från Jamaica Council för gott. Vid denna tid var ungefär halva befolkningen i Port Royal involverad i piratverksamhet och den handel som följde med denna. Han dog dock kort därefter. Från denna tid blev Port Royal istället för att vara en säker hamn för piraterna i Karibiska Havet en farlig plats för dem med mängder av avrättningar av sjörövare. 1720 avrättades exempelvis två kända pirater, Charles Vane och Calico Jack. Men innan dess hade staden betydelse dock minskat rejält. Främst på grund av jordbävningen i juni 1692.

Port Royal

Jordbävningen medförde att den på lösan sand byggda stadens norra del försvann i havet, huvuddelen av stadens befästningsanläggningar och hus likaså: jordbävningen följdes också av en tsunami och när det hela var över hade cirka 2 000 personer dött. Sjukdomar och skador från jordbävningen tog livet av ytterligare 3 000 månaderna efter det. Britterna försökte återuppbygga staden, men återkommande orkaner förstörde den upprepade gånger under första halvan av 1700-talet, 1703 brann stadens hus ner, 1722 översvämmades staden, 1750 förstördes den av en allvarlig brand igen och till slut gav britterna upp. Kingston längst in i bukten övertog Port Royals funktion som den viktiga staden på Jamaica. Mellan 1713 och 1905 användes dock Port Royal som en brittisk flottbas.

1907 förstördes staden återigen av en allvarlig jordbävning och har idag en befolkning på omkring 2 000 personer. Staden är idag ett fiskeläge.

Det finns många filmer och böcker som behandlar Port Royal, de mest känd är väl Pirates of the Caribbean.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,