En sajt om sjörövare, pirater och kapare i en svensk och göteborgsk kontext. Under två krigsperioder var det vanligt med kapare i Sverige och Göteborg, dvs av pirater med brev från kungen som gav dem rätt att angripa fiendeländers fartyg, föra in dem i hamn och få hela eller en del av lasten so betalning. Den ena perioden var början av 1700-talet under det stora nordiska kriget 1700-721. Den mest kände av denna periods kapare var Lars Gathenhielm. Den andra perioden var under Napoleonkrigen i början av 1800-talet. Sajten är ett komplement till historiesajten Det gamla Göteborg som innehåller fler artiklar än någon annan svenspråkig sajt när det gäller prirater, sjörövare och kapare.

Den första perioden sammanfaller med det som kallas den gyllene perioden för sjörövare av olika slag i den karibiska ö-världen och det var också en tid när sjörövare var vanliga i delar av Afrika och Asien svål som i Medelhavet. På denna sajt kommer också en del material om sådant att publiceras, men i huvudsak handlar sajten om pirater och kapare i svenska farvatten och då främst på västkusten, i Nordsjön, Skagerak och Kattegatt.

I äldre tider fanns det självklart också pirater och kapare i Sverige och svenska vatten, i moderna tider har det varit sällsynt.